Om woxop

Omtale

 

Som rektor ved Vevring skule, opplevde eg eit godt samarbeid med Linnea og Alisander Aarseth. Dei utvikla læresystemet Woxop som skulen kjøpte inn og straks tok i bruk i begynneropplæringa og på 2. – 4. årssteg. Vi innreia ein Woxopkrok i eit av klasseromma. Skulen fekk god rettleiing i oppstartfasen. Materiellet er svært nyttig i bokstavinnlæringa, i det å trene på ord, begrep, i oppbygging av setningar og i rekneferdigheiter. Woxop gir barna høve til å skape forteljingar, bruke fantasi og kreativitet.

– Hanna Louise Thingnes –

 

WOXOP® LÆRESYSTEM

 

Arbeidet med woxop®Læresystem ble satt i gang på grunn av et sterkt ønske om å skape gode relasjoner, aktivisere barna med kreative økter og samtidig få til et godt læringsutbytte. Mange barn sliter med å sitte lenge rolig. Læring kan skje ved bruk av ulike metoder, og dess flere alternativer man har dess større mulighet er det for den enkelte å lykkes. Vi har derfor sett oss noen kriterier for utvikling av vårt konkretiseringsmateriell.

 

woxop®Læresystem:

 

  • skal ikke lage skillelinjer
  • skal være aktiviserende og inkluderende
  • skal motivere
  • kunne bruke flere sanser samtidig
  • materiellet skal være godt å ta i og se på
  • enkelt i bruk, lite tid til forberedelse

 

Faglig har vi lagt vekt på:

 

  • elevene skal delta aktivt i de ulike læringsaktivitetene
  • samspill og dialog
  • felles tenkning og fortolkning av begrep

 

 

Ta kontakt

 

woxop® Læresystem

 

Natur & Miljøforskning DA

Vevring

6817 Naustdal

 

Følg oss på Facebook

 

 

© Natur & Miljøforskning DA 2010 – 2017 All rights reserved